Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 36, tel.: 601 309 712

RADIOTELEFONY RĘCZNE ISKROBEZPIECZNE ATEX

Radiotelefony w wersji ATEX przeznaczone są do użytku w warunkach i strefach zagrożonych wybuchem. Używane są w potencjalnie wybuchowych środowiskach takich jak rafinerie, instalacje gazowe, zbiorniki gazowe, platformy wiertnicze, pomieszczenia gazowe, punkty przeładunkowe paliw, itp…

Strefy zagrożone wybuchem – to miejsca i sytuacje, gdzie używanie radiotelefonów bezprzewodowych lub telefonów GSM jest zabroniona ze względu na panujące warunki otoczenia. W takich przypadkach znajdują zastosowanie radiotelefony profesjonalne iskrobezpieczne posiadające odpowiednie certyfikaty i spełniające odpowiednie normy dopuszczenia.

Urządzenia tej klasy zostały zaprojektowane bez kompromisów aby sprostać najcięższym wymaganiom. Zgodne są z dyrektywą Unii Europejskiej 94/9/WE, zwanej popularnie Dyrektywą ATEX – urządzenia tego typu muszą zapewniać bezpieczne funkcjonowanie wobec zagrożeń wybuchowych, objętych zakresem niniejszej dyrektywy.
Używanie tych urządzeń wymaga od operatorów posiadanie odpowiedniego zezwolenia i przydziału częstotliwości radiowej, przyznanej przez odpowiedni organ UKE w Polsce.
Dla tych, którzy nie posiadają pozwolenia radiowego proponujemy inne rozwiązanie – RADIOTELEFONY ATE EX BEZ ZEZWOLENIA I OPŁAT.